info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Apskaitos Kursai

Svarbiausias šių kursų tikslas- asmeninis dėmesys kiekvienam klausytojui. Apskaitos mokymų metu jums suteiksime apskaitos pagrindus ir tai bus jūsų sėkmingo kelio pradžia. Mokymų metu didelis dėmesys skiriamas apskaitinio mąstymo ugdymui, kas leis jums vėliau savarankiškai tobulėti ir sėkmingai taikyti įgytas žinias savo darbe.

Apskaitos mokymai apima visas temas nuo pradinės ūkinės operacijos iki duomenų pateikimo finansinėse ataskaitose. Teisingas apskaitos duomenų judėjimo supratimas padės išvengti esminių klaidų, apskaitant kasdien vykstančias ūkines operacijas, teisingai pritaikyti apskaitai taikomus reikalavimus.

Šiuo metu apskaitos kursai organizuojami Vilniuje.
Buhalterinės apskaitos kursai, esant klausytojų pageidavimui, gali būti planuojami rytiniais ir vakariniais laikais .

Apskaitos pagrindų kursai su lektore Dalia Pučkiene!

Apskaitos kursai: data ir kaina derinama susisiekus individualiai, užpildant registracijos formą. Pildant registracijos formą, prašome nurodyti- „ Apskaitos kursai Vilnius“.

Apskaitos pagrindų kursai (Vilnius) INFORMACIJA:

Mokymų trukmė :
Mokymai planuojami tris kartus per savaitę ( antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 4 akademines valandas nuo 17:30 iki 20:30). Mokymų bendra trukmė- 52 akad. valandos ( 13 susitikimų). Esant poreikiui gali būti planuojami ir rytiniai mokymai.

Mokymų vieta:
Mokymai vykdomi adresu: Gedimino pr. 51, Vilnius

APSKAITOS PAGRINDŲ MOKYMAI PROGRAMA:
 1. Apskaitos informacija ir reglamentavimas
 2. Apskaitos politika
 3. Pagrindiniai apskaitos elementai
 4. Ūkinės operacijos samprata
 5. Buhalterinės sąskaitos. Sąskaitų planas
 6. Fundamentinė apskaitos lygybė. Korespondencijos
 7. Apskaitos dokumentai
 8. Apskaitos duomenų „kelias“ iki finansinių ataskaitų
 9. Ilgalaikio turto apskaita
 10. Trumpalaikio turto apskaita
  1. Atsargų apskaita
  2. Gautinų sumų apskaita
  3. Piniginių lėšų apskaita
 11. Nuosavo kapitalo apskaita
 12. Dotacijų ir subsidijų apskaita
 13. Įsipareigojimų ir mokėtinų sumų apskaita
 14. Pajamų ir sąnaudų apskaita
 15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos
 16. Finansinės ataskaitos
 17. Baigiamasis atsiskaitymas. Pažymėjimų įteikimas

Detalesnę informaciją pateiksiu telefonu arba El. paštu.

Susisiekti