info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Buhalterijos Pagrindų Mokymai

Buhalterijos pagrindų mokymai yra skirti pradedantiems buhalteriams. Šių mokymų metu nuodugniai nagrinėjamas apskaitos duomenų kelias nuo ūkinės operacijos iki finansinių ataskaitų. Apskaitos kursų eigoje pateikiami įvairūs uždaviniai, kas leis lengvai įsisavinti teorinę medžiagą. Buhalterijos pagrindų mokymų metu išmoksite apskaityti turtą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas bei su nuosavu kapitalu susijusias operacijas. Didelis dėmesys bus skiriamas apskaitos suvokimui ir tai jums palengvins darbą apskaitos srityje bei savarankiškai tobulėti . Išklausę šiuos kursus, gebėsite teisingai suprasti ūkines operacijas, priskirti joms buhalterines sąskaitas bei sudaryti Balanso, Pelno(nuostolio) ataskaitas. Tvirti pamatai- sėkmės garantas!

Šiuo metu buhalterijos pagrindų mokymai organizuojami Vilniuje.
Buhalterijos pagrindų mokymai, esant klausytojų pageidavimui, gali būti planuojami rytiniais ir vakariniais laikais .

Buhalterijos pagrindų mokymai Vilniuje su lektore Dalia Pučkiene!

Buhalterijos pagrindų mokymai: data ir kaina derinama susisiekus individualiai, užpildant registracijos formą. Pildant registracijos formą, prašome nurodyti- „ Buhalterijos mokymai Vilnius“.

Buhalterijos pagrindų mokymai (Vilnius) informacija:

Mokymų trukmė :
Mokymai planuojami tris kartus per savaitę ( antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 4 akademines valandas nuo 17:30 iki 20:30). Mokymų bendra trukmė- 52 akad. valandos ( 13 susitikimų). Esant poreikiui gali būti planuojami ir rytiniai mokymai.

Mokymų vieta:
Mokymai vykdomi adresu: Gedimino pr. 51, Vilnius

BUHALTERIJOS PAGRINDŲ MOKYMAI PROGRAMA:

 1. Apskaitos informacija ir reglamentavimas
 2. Apskaitos politika
 3. Pagrindiniai apskaitos elementai
 4. Ūkinės operacijos samprata
 5. Buhalterinės sąskaitos. Sąskaitų planas
 6. Fundamentinė apskaitos lygybė. Korespondencijos
 7. Apskaitos dokumentai
 8. Apskaitos duomenų „kelias“ iki finansinių ataskaitų
 9. Ilgalaikio turto apskaita
 10. Trumpalaikio turto apskaita
  1. Atsargų apskaita
  2. Gautinų sumų apskaita
  3. Piniginių lėšų apskaita
 11. Nuosavo kapitalo apskaita
 12. Dotacijų ir subsidijų apskaita
 13. Įsipareigojimų ir mokėtinų sumų apskaita
 14. Pajamų ir sąnaudų apskaita
 15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos
 16. Finansinės ataskaitos
 17. Baigiamasis atsiskaitymas. Pažymėjimų įteikimas

Detalesnę informaciją pateiksiu telefonu arba El. paštu.

Susisiekti