info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Istorijos

Dienpinigiai ir kitos komandiruotės išlaidos nuo 2020.01.01

Dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išlaidos- svarbu nesuklysti jas apskaitant. Vienas iš pagrindinių klausimų – kokios rūšies ir dydžio išlaidos yra galimos, kad įmonė jas galėtų pripažinti kaip veiklos sąnaudas, mažinančias apmokestinamą pelną?

Jei įmonės darbuotojai patiria su komandiruote susijusių išlaidų, bet jos reglamentuose nėra aptartos kaip galimos arba jų dydžiai neatitinka, reikia suprasti, kad jomis ar dalimi jų ne tik negalima sumažinti apmokestinamo pelno, bet ir greičiausia tai būtų darbuotojo nauda, kuri apmokestinama kaip ir gyventojo su darbo santykiais susijusios pajamos ( GPM, Sodra).

Norint teisingai įvertinti komandiruotės išlaidas, turime atsižvelgti į tokius aspektus:

  • Komandiruotės gali būti Lietuvoje arba užsienyje. Nuo to priklauso išlaidų apskaičiavimas.
  • Visais atvejais reikalingas vadovo įsakymas ar sprendimas, kuriame aiškiai turi būti nurodomas komandiruotės tikslas, šalis, trukmė ( buvimo kiekvienoje šalyje trukmė), numatomos kompensuoti išlaidos.
  • Taip pat reikia žinoti, kad galimas toks komandiruotės tikslas – atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Jei komandiruotės tikslas neatitinką šių nurodytų, patirtos išlaidos nepripažįstamos kaip mažinančios apmokestinamą pelną ( PMĮ 21 str.).
  • Reikia įvertinti kokio dydžio darbo užmokestis mokamas darbuotojui, nes nuo to priklauso kokio dydžio dienpinigių sumą bus galima pripažinti kaip mažinančią apmokestinamą pelną.
  • Turi būti išmokamas dienpinigių avansas ne mažiau 50%, jei įmonė kolektyvinėje ar darbo sutartyje nėra aptarusi kitaip.

Norint teisingai apskaičiuoti kompensuojamas komandiruotės išlaidas, kurios mažintų apmokestinamą pelną, pravartu suskirstyti išlaidas į tokias dalis:

DIENPINIGIAI

Komandiruotė Lietuvos Respublikoje:
Vyriausybės patvirtinti dienpinigiai dauginami iš dienų komandiruotėje skaičiaus, bet apskaičiuota bendra per mėnesį suma negali būti didesnė nei 50 % nustatyto darbuotojui darbo užmokesčio sumos.
Skaičiuojant reikia vadovautis Vyriausybės patvirtintu maksimalių dienpinigių dydžių sąrašu.

Komandiruotė užsienyje:
Jei darbo užmokestis didesnis ar lygus kaip MMA*1,65 ( buvo 1,3)- dienpinigiai skaičiuojami dienas dauginant iš Vyriausybės patvirtintos dienpinigių normos ( įskaitant išvykimo ir parvykimo dienas).
Jei darbo užmokestis mažesnis nei MMA*1,65 (buvo 1,3)- per mėnesį apskaičiuoti dienpinigiai vienam darbuotojui negali būti didesni už 50 % darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.
Skaičiuojant reikia vadovautis Vyriausybės patvirtintu maksimalių dienpinigių dydžių sąrašu.

Svarbu! Neliko nuostatos, kad dienpinigių norma vadovams, individualios įmonės savininkams, tikriesiems ūkinės bendrijos nariams ar mažosios bendrijos nariams, gali būti didinama 100 %.

GYVENAMO PLOTO IŠLAIDOS

Komandiruotė Lietuvos Respublikoje:
Pagal faktą ,pateikiant įrodančius dokumentus, bet ne daugiau Vyriausybės patvirtintų dydžių, nurodytų maksimalių gyvenamo ploto dydžių sąraše.

Komandiruotė užsienyje:
Pagal faktą, pateikiant įrodančius dokumentus, bet ne daugiau Vyriausybės patvirtintų dydžių, nurodytų maksimalių gyvenamo ploto dydžių sąraše.

KELIONĖS IŠLAIDOS

Komandiruotė Lietuvos Respublikoje:
Nuvykimo į komandiruojamą vietą ir grįžimo transporto išlaidos kompensuojamos pagal faktą, turint įrodančius dokumentus.

Komandiruotė užsienyje:
Nuvykimo į užsienio šalį ir grįžimo transporto išlaidos kompensuojamos pagal faktą, turint įrodančius dokumentus.
Jei nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, taip pat kompensuojamos nuvykimo ir parvykimo dienos išlaidos į oro uostą, uostą, geležinkelio ar autobuso stotį.

KITOS IŠLAIDOS

(konferencijų registravimo mokestis, dokumentų tvarkymas, kelionių draudimas, ryšių išlaidos ir pan.)

Komandiruotė Lietuvos Respublikoje:
Kompensuojama pagal faktą, turint įrodančius dokumentus.

Komandiruotė užsienyje:
Kompensuojama pagal faktą, turint įrodančius dokumentus.

Šaltiniai:
PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS N U T A R I M A S DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO DARBO KODEKSAS ( 107 STR.)