info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Istorijos

Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas

Įmonės, apskaitydamos savo ilgalaikį turtą, turėtų nepamiršti vieno svarbaus Verslo apskaitos standartuose nurodyto reikalavimo- atlikti ilgalaikio materialaus turto perkainojimo.

Ilgalaikio turto perkainojimo atlikimas ir registravimas apskaitoje priklauso nuo pasirinkto ilgalaikio materialaus turto apskaitos būdo. Būdo pasirinkimas turėtų būti nurodytas įmonės apskaitos politikoje ir taip pat finansinėje ataskaitoje Aiškinamasis raštas.

 1. Jei pasirenkamas „Įsigijimo savikainos būdas“, vertės taisymai daromi esant reikšmingam vertės sumažėjimui rinkoje. Skirtumas pripažįstamas veiklos sąnaudomis. Po perkainojimo balanse būtų matyti mažesnė turto vertė, o pelno ( nuostolio) ataskaitoje apskaičiuotam skirtumui parodytos veiklos sąnaudos.
  Jei vertė po kiek laiko rinkoje „atsistatytų“-balanso ataskaitoje būtų „atstatyta“ vertė ir tam skirtumui sumažintos veiklos sąnaudos.
  Ilgalaikio turto vertę „ išdidinti“ aukščiau įsigijimo vertės naudojant šį būdą negalima. Tokia galimybė yra tik perėjus prie „Perkainotos vertės būdo“.
 2. Jei pasirenkamas „Perkainotos vertės būdas“ ,vertės peržiūrimos kas kartą sudarant finansines ataskaitas, bet ne rečiau kaip kas penki metai.
  Pasirinkus šį būdą galima tiek didinti, tiek mažinti balansinę vertę iki tikrosios turto vertės.

  • Jei vertė padidinama, tai tam skirtumui balanso ataskaitoje būtų padidinta to turto vertė ir perkainojimo rezerve taip pat būtų registruojama ši suma ( balanso nuosavo kapitalo dalyje). Jei po kiek laiko vertė sumažėtų- balanso ataskaitoje turto vertė būtų sumažinama ir tai sumai mažinamas perkainojimo rezervas (nuosavo kapitalo dalis).
  • Jei vertė ,lyginant su įsigijimo savikaina, sumažėja ir anksčiau nebuvo sudarytas perkainojimo rezervas ( t. y. nebuvo padidinta turto vertė)-tam skirtumui balanso ataskaitoje būtų nurodyta mažesnė turto vertė ir nurodytos sąnaudos pelno( nuostolio) ataskaitoje. Jei po kiek laiko vertė „ atsistatytų“- balanso ataskaitoje tam skirtumui reikėtų padidinti turto vertę ir sumažinti anksčiau paskaičiuotos veiklos sąnaudos.