info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Istorijos

Įmonės atsargų perkainojimas

Finansinėse ataskaitose labai svarbu teisingai nurodyti įmonės turimas atsargas. Vienas iš svarbiausių klausimų vadovui ir buhalteriui – kokia verte jas parodyti finansinėse ataskaitose. Kartais turi būti atliekamas atsargų perkainojimas.

Apskaitoje registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Grynoji galimo realizavimo vertė, tai „už kiek“ galėtų įmonė parduoti atsargas esančioje rinkoje, įvertinus pardavimo išlaidas.

Tai reiškia, kad balanso ataskaitoje atsargos negali pasidaryti „ brangesnės“ nei jų įsigijimo savikaina.

Perkainoti atsargas privaloma, jei jų vertė rinkoje sumažėja- tokiu atveju, balanso ataskaitoje būtų sumažinama atsargų vertė ir tam skirtumui padidinamos laikotarpio veiklos sąnaudos. Jei vertė rinkoje vėl padidėtų, galima atsargų vertę padidinti ( atstatyti vertės pokytį ) tik iki pradinės įsigijimo vertės. Balanso ataskaitoje po šio sprendimo, būtų nurodytos atsargos įsigijimo savikaina, o skirtumui tarp anksčiau sumažintos vertės ir įsigijimo savikainos reikėtų sumažinti anksčiau padidintas veiklos sąnaudas.