info@apskaitakiekvienam.lt
+37061680180

Naudinga

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Įmonės svarstydamos susidariusių nuostolių mažinimo galimybes, dažnai susiduria su klausimu – ar galima turimus nuostolius dengti akcininkų įnašais? Remiantis Akcinių bendrovių įstatymu, nedraudžiama akcininkams daryti įnašus nuostoliams dengti be įstatinio...
Plačiau →

Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas

Įmonės, apskaitydamos savo ilgalaikį turtą, turėtų nepamiršti vieno svarbaus Verslo apskaitos standartuose nurodyto reikalavimo- atlikti ilgalaikio materialaus turto perkainojimo. Ilgalaikio turto perkainojimo atlikimas ir registravimas apskaitoje priklauso nuo pasirinkto ilgalaikio...
Plačiau →

Įmonės atsargų perkainojimas

Finansinėse ataskaitose labai svarbu teisingai nurodyti įmonės turimas atsargas. Vienas iš svarbiausių klausimų vadovui ir buhalteriui – kokia verte jas parodyti finansinėse ataskaitose. Kartais turi būti atliekamas atsargų perkainojimas. Apskaitoje...
Plačiau →